Blog

Illetékfizetés eljárási kérdéseinek változásai 2013

illetek-740x360

1. A lakásnak minősülő ingatlanok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv) 102. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az illetéktörvény alkalmazásában ingatlannak minősül a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. Az Itv. 102. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti definíció értelmében a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel tekinthető lakástulajdonnak.

Tovább

Vagyonosodási vizsgálat tanácsok

commercial

Milyen lehetőségei vannak, mit tegyen és mit ne tegyen vagyonosodási vizsgálat esetén?

–    Minél hamarabb forduljon vagyonosodási vizsgálatban jártas ügyvédhez, szakértőhöz, ha az előzőekben leírtak alapján úgy érzi problémája lehet, akkor az ellenőrzés előtt, ha a cégét vizsgálják és bekérik a tagi kölcsönnel kapcsolatos okiratokat, ha értesítik adóellenőrzés megindításáról. A gyorsaság ilyenkor nagyon fontos mert a felkészülés is rengeteg időt, akár több hónapot vehet igénybe.

Tovább

Vagyonosodási vizsgálatok – egyre nehezebb lesz igazolni a jövedelemszerzést!

kisadozas

Mikor és milyen bizonyító eszközök állnak rendelkezésünkre? Mit várhatunk tőlük?

Az Adózás rendjéről szóló tv. (Art)  109. §-ának elhíresült szabályát szinte már mindenki ismeri.

Tovább

Vagyonosodási vizsgálat

1318238732vagyon_500

A vagyonosodási vizsgálat során  az adóhatóság azt vizsgálja, hogy  az adózó vagyongyarapodásával vagy az életvitelére fordított kiadásaival  arányban  van-e az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmeinek együttes összege. Az ilyen eljárás során  az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg.

Tovább

Fizetési kedvezmények új szabályai (NAV tájékoztató)

news-20110328-01133484-12317314711

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény a fizetési kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosított, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze. Ezen módosuló rendelkezések 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.

Tovább

Szerezd vissza az adószámodat

adoszam-560x360

Módosult az Art. 24/F.§ (6) bekezdésének szövegezése, a 2012. december 31-ig érvényes szabályozás szerint az állami adóhatóság a 24/B. § szerint jár el (azaz törli az adószámot), azzal, hogy az adószám törlését elrendelő határozatot hirdetményi úton történő közlés mellőzésével közvetlenül az adózóval közli, ha az adózó a KOCKERD kérdőívre határidőn belül nem válaszol, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget és mulasztását nem menti ki.

Tovább

Mikrogazdálkodói beszámoló

beszamolo

További egyszerűsítési lehetőségeket nyit meg a számviteli törvény a mikrogazdálkodók részére. Egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló formájában is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

Tovább

Adónyilatkozat 2013

ie

Az szja törvény újra írta a „söralátét” néven elhíresült becsületes nevén adónyilatkozatnak hívott egyszerűbb adóbevallási mód feltételeit. Mert csodák nincsenek változatlanul csak azok élhetnek az adónyilatkozat alkalmazásával, akik megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek. Ennek figyelembevételével magánszemély akkor tehet adónyilatkozatot, ha

Tovább

Számoljunk a tagi kölcsönnel

vallalkozasoknak

Ha valamely vállalkozás a sors és saját kifürkészhetetlen akarata folytán a 2013-as év utáni társasági adó alapjául a nyereség minimumot szeretné adóalapnak tekinteni, akkor többek között számolnia kell az év elejétől hatályba lépő új szabályozással is.

Tovább

Korlátozott készpénz forgalom

keszpenzatadas-600x360

Az adózás rendjéről szóló törvény ezidáig csak a pénzforgalmi számlanyitás kötelezettségét sorolta az adókötelezettségek közé (Art. 14.§ (1) bek. i.pont) 2013. január elsejétől az adókötelezettségek felsorolása a fenti jogszabályhely kiegészítése révén a számlanyitási kötelezettségen túl kiterjed az adóköteles tevékenységgel összefüggő kifizetéseknek az Art-ban meghatározott módon való teljesítésére is.

Tovább