A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.  jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg 2009 és 2011 között, amikor beszállítóit – a velük kötött szerződések alapján – pusztán a forgalmazásért cserébe utólagos árkedvezmény megfizetésére kötelezte, ezért 50.000.000 Ft bíráságot szabott ki a vállalkozásra.

A GVH 2010-ben a kereskedelmi törvény alapján indított versenyfelügyeleti eljárást a SPAR  beszállítóival szemben alkalmazott ún. teljesítmény arányos bónusz (TAB) feltételeinek  vizsgálatara. A GVH 2009-tol kezdődően 2011 végéig vizsgálta a TAB-ot. A vizsgálat során a  GVH megállapította, hogy a Spar csak abban az esetben forgalmazta adott beszállító  termékét, ha az elfogadja, hogy a vállalkozás a TAB formájában utólagosan árkedvezményt érvényesít vele szemben.

A GVH szerint a kereskedelmi törvény alapján a jelentős piaci  erővel rendelkező kereskedő egyrészt nem írhat elő egyoldalúan díjakat a beszállítóival  szemben másreszt kedvezményrendszerük feltételeit kötelesek indokoltan kialakítani. A  GVH álláspontja szerint az indokoltság követelményének egy olyan kedvezményrendszer tud  megfelelni, amely a puszta forgalmazásban megnyilvánuló, szokásos kereskedői  teljesítményt meghaladó értékesítési  erőfeszítést  jutalmazza,  vagyis  valós forgalomnövelésre vonatkozó kereskedői ösztönzést teremt. Ilyen lehet az a  kedvezményrendszer, amely a korábbi eladási tapasztalatok alapján megbecsült  forgalmazási célt meghaladó kereskedői többletteljesítményt ismer el.

A GVH a bírság összegének megállapítása során nyomatékosan enyhítő körülménykent  vette figyelembe, hogy a kereskedelmi törvény alapján a vizsgált magatartás jogsértő jellege  nem volt egyértelműen megítélhető.  A bírságon túlmenően a GVH kötelezte a Spar-t arra is, hogy a határozat végrehajthatóvá válásának tárgyévet követő év első napjától (vagy legkésőbb április 1-jétől) szüntesse meg a  TAB stabil részének, továbbá dinamikus részének a célforgalom el nem érése esetére  történő alkalmazását.  Minthogy hasonló kedvezmény rendszereket más kereskedők is alkalmazhatnak, ezért a  GVH vizsgálja a velük szembeni eljárás lehetőséget is.

A GVH az alábbi magatartások vonatkozásában – jogsértés bizonyítottságának a hiányában –  megszüntette az eljárást:

a) 2010. január 1-jétől a teljesítmény-arányos bónusz stabil részébe beépítette a korábbi  években alkalmazott logisztikai díjat, öko hozzájárulást és a szortiment kezelési díjat;

b) 2009-ben és 2010-ben rendszeresen alulbecsülte a beszállítók várható éves forgalmát  annak érdekében, hogy a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részéhez tartozó kulcs  növekedjék;

c) 2009-ben a kereskedelem-szervezési és infrastruktúra-fejlesztési díjakat nem minden  beszállítóval szemben alkalmazta;

d) a teljesítmény-arányos bónuszrendszer a Kertv. 7. § (2) bekezdés c) pontjába ütközik;

A vizsgálat lefolytatása során a GVH több alkalommal is kötelezte a Spar-t arra, hogy csatolja a METSPA Beszerzési és Kereskedelmi Kft.-vel kapcsolatos szerződéses  dokumentációt, azonban a Spar megtagadta az adatszolgáltatást arra hivatkozva, hogy a  kért adatok nem relevánsak a Spar által alkalmazott teljesítmény arányos bónusz rendszer  vizsgálata során. Ehhez képest a Spar, az eljárás döntéshozatali szakaszában, a  Versenytanács előzetes álláspontjára adott nyilatkozatában fejtette ki, hogy a GVH által az  eljárás megszüntetése és a jogsértés tárgya vonatkozásában használt adatok – amelyeket a  Spar szolgáltatott korábban az erre vonatkozó utalás nélkül – Metspa-ra vonatkozó információkat is tartalmaznak. Emiatt a GVH a tényállás további tisztázására kényszerült,  ezért 35.000.000 Ft eljárási bírságot szabott ki a vállalkozásra. A bírság összegének a megállapításakor a GVH figyelembe vette, hogy ugyanebben az eljárásban a Spar mar  kapott eljárási bírságot illetve, hogy a Spar rosszhiszemű, eljárás elhúzására irányuló  magatartást tanúsított, ráadásul az eljárás végső, döntéshozatali fázisában.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!