Az adóregisztrációs eljárást 2012-től alkalmazza az adóhivatal (cégbírósági eljárás esetén cég alapításakor illetve változásbejegyzési eljárás esetén). Az adóregisztrációs eljárás során az adóhivatal speciális kockázatelemzési eljárást végez, amelynek következménye a bejegyzés megtagadásán kívül/helyett könnyedén lehet adóellenőrzés, akár soron kívüli adóellenőrzés és fokozott adóhatósági felügyelet elrendelése is.

Már régen megszületett a gondolat, hogy a hitelezőiket ki nem fizető és cégüket bedöntő vállalatok tulajdonosait, cégvezetőit illetve az adóelkerülésre létrehozott vállalkozásokat kiszűrje az adóhivatal. Ennek a törekvésének kíván érvényt szerezni az adóhivatal az adóregisztrációs eljárással és ezért kötelező  új cég alapításakor, illetve cég módosításakor az ügyvezetők és a tagok adóazonosítóját feltüntetni. Mindamellett lehetőséget kíván hagyni azon vállalkozók, ügyvezetők gazdasági tevékenységének akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy vállalkozásuk nagyobb tartozást hagyott maga után. Az adóregisztrációs eljárást az adózás rendjéről szóló törvénybe iktatták be, amelybe külön fejezetet kapott.

Tekintsük át mely esetekben tagadhatja meg az adóhivatal az adóregisztrációs eljárás keretében a működésük folytatását (azaz az adószám törlését illetve megtagadását).

Az adóregisztrációs eljárásról

1, Kikre vonatkozik az adóregisztrációs eljárás

–    Vállalkozások ügyvezetőire (az egyes cégformák szerint)

–    Kft. és Zrt. esetén az 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített befolyással rendelkező tagja, részvényesére

2, Mely esetekben folytat le adóregisztrációs eljárást az adóhivatal

–    Cégalapítás, (1 napon belül kell reagálnia az adóhivatalnak)

–    Változásbejegyzés (a tudomásszerzést követő 30 napon belül kell vizsgálnia az adóhivatalnak)

3, Adóregisztrációs eljárás esetén mely feltételek esetén tagadhatja meg az adószám megállapítását az adóhivatal illetve törölheti az adószámot.

–    a bejegyzési kérelem benyújtásától visszamenőleg számított 180 napon belül, egyenlegben (túlfizetés-adótartozás különbsége) 15 millió forintot bármely napon meghaladó tartozással rendelkező vállalkozásban való részvétel (Legnagyobb adóteljesítményű adózók esetén 30 millió forint),

–    a bejegyzési kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül egyenlegben 15 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül megszűnt cégben a felszámolást megelőző 180 napon belül való részvétel (legnagyobb adóteljesítményű adózók esetében 30 millió forint),

–    a bejegyzési kérelem (adószám megállapítás) benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen töröl adószámú vállalkozásban a törlés napján vagy azt követően való részvétel,

–    a bejegyzési kérelem (adószám megállapítás) benyújtását megelőző 180 napon belül amennyiben a tagnak, ügyvezetőnek saját magának van egyenlegben 15 millió forintot meghaladó adótartozása.

4, Teendők adóregisztrációs eljárás esetén, ha az adóhivatal az adószám megállapítását megtagadja, illetve változás bejegyzés esetén akadálya van

–    kimentési kérelmet kell/lehet előterjeszteni 8 napon belül

– a határidő jogvesztő, tehát a határozat közlésétől (kézhez vételétől) számított 8 napig van rá lehetőség!!! (Cégalapításkor a cégbíróság az ügyvéd útján fogja közölni, míg az adóhatóság változásbejegyzéskor postán küldi meg). Ha nem kerül határidőben előterjesztésre a kimentési kérelem, akkor az adóhivatal az adószám megállapítását cégbejegyzés esetén elutasítja, változásbejegyzés esetén pedig törli az adószámot!!!

5, Kimentési kérelemnek tartalmazni kell – kimentési okok:

–    a felhalmozott tartozást a kinnlevőségek miatt nem tudtuk kiegyenlíteni (mert a számlát egy vagy több vevő nem fizette ki),

–    a kinnlévőségek értéke eléri vagy meghaladja az adótartozás mértékét, illetve elérte vagy meghaladta (ez igaz a felszámolás időpontjára is),

–    a követelések érvényesítése érdekében úgy jártunk  el ahogy a helyzettől elvárható.

–    alá is kell tudni támasztani.

–    Törölt adószám esetében pedig bizonyítjuk, hogy a jogszerű helyreállítás érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

6, Egyéb adóregisztrációval kapcsolatos feltételek –    adóregisztrációs eljárás során kockázatosnak minősített adózók külön kérdőív kitöltésére hívhatók fel! Amennyiben az adózó a kérdőívet nem tölti ki mulasztási bírságot kap, azt követően pedig törlik az adószámot. Érdemes odafigyelni mert láttunk olyan esetet amikor az adóhivatali rendszer kockázatosnak ítélt meg az adózásra nagy figyelmet fordító vagy kezdő vállalkozókat.

Meglepetések helyett, van lehetőség az adóregisztrációs eljárás előre történő elvégzésére. Az adóhatóság kérelem alapján 30 napon belül igazolást ad ki a tagnak, ügyvezetőnek, hogy megfelel-e az adóregisztrációs eljárás során elvártaknak és ez az átvételtől számított 15 napon belül felhasználható, az vissza nem vonható.

Még egyszeri figyelmeztetés: Fontosak és jogvesztők a határidők!!! Ha a cégnek nincs adószáma a bejövő számlákkal kapcsolatban ÁFA-t nem igényelhet vissza és a céggel kapcsolatban állók, pedig szintén nem igényelhetik vissza a vállalkozás által kiállított számla ÁFA tartalmát.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!