Adójog

2014-es adó-tb-illeték változások

parlament20081020-600x360

Személyi jövedelemadó

2014-től kiterjesztik a családi adókedvezményt: azok a szülők, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni, 2014-től azt családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetik.

Tovább

Az adószám felfüggesztéséről

adoszam-felfugg-740x360

Az adószám felfüggesztésének van helye, ha

Tovább

Adóregisztrációs eljárás

adoreg-740x360

Az adóregisztrációs eljárást 2012-től alkalmazza az adóhivatal (cégbírósági eljárás esetén cég alapításakor illetve változásbejegyzési eljárás esetén). Az adóregisztrációs eljárás során az adóhivatal speciális kockázatelemzési eljárást végez, amelynek következménye a bejegyzés megtagadásán kívül/helyett könnyedén lehet adóellenőrzés, akár soron kívüli adóellenőrzés és fokozott adóhatósági felügyelet elrendelése is.

Tovább

Készpénzforgalom korlátozása és a szerződés

keszpenz-740x360

A készpénzforgalom korlátozásának szabályairól már többször többféle megközelítésből írtunk. Ezúttal a korlátozás szabályozásában a szerződéssel kapcsolatos előírásokat próbáljuk részletesebben ismertetni, ahol erre van információ ott kitérünk arra is, hogy az adott kérdést hogyan értelmezi a NAV. Emlékeztetőül idézzük a jogszabály szövegét.

Tovább

Fokozott adóhatósági felügyelet

127985_g-740x360

A jogintézménynek bevallott célja, hogy az adóhatóság által kockázatelemzést követően kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók már tevékenységük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek.

Tovább

Finomságok adóellenőrzésekről

penz-740x360

Egyre gyakoribbak az összefüggések elemzésén alapuló adóellenőrzések: ilyenkor a revizorok egybevetik többek között a bizonylatokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a beszállítóktól nyert adatokat és a dolgozók vallomását. A cég honlapján szereplő adatokkal is vigyázni kell, és a vállalkozások ellenőrzése sokszor vagyonosodási vizsgálathoz vezet, amelyek során egyre kevesebb a kibúvó.

Tovább

Bűzlik valami a vagyonosodási vizsgálatok körül?

beszamolo

A vagyonosodási vizsgálatoknál alkalmazott joggyakorlatot áttekintő munkacsoport alakult a Kúria vezetésével. Az elemző csoport feladata lesz, hogy megvizsgálja a valós adóalap megállapítása érdekében alkalmazott becslési eljárás jogszabályi hátterét és az ítélkezési gyakorlatot.

Tovább

Járulékalap, járulékmérték

adoemeles

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény jelentős része 2012. július 1-jén lépett hatályba. Ettől az időponttól a korábban használt személyi alapbér meghatározás helyett a törvény az alapbér fogalmát használja. A változás átvezetésre került a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj.) és a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tbj. vhr.) is.

Tovább

Illetékfizetés eljárási kérdéseinek változásai 2013

illetek-740x360

1. A lakásnak minősülő ingatlanok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv) 102. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az illetéktörvény alkalmazásában ingatlannak minősül a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. Az Itv. 102. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti definíció értelmében a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel tekinthető lakástulajdonnak.

Tovább

Vagyonosodási vizsgálat tanácsok

commercial

Milyen lehetőségei vannak, mit tegyen és mit ne tegyen vagyonosodási vizsgálat esetén?

–    Minél hamarabb forduljon vagyonosodási vizsgálatban jártas ügyvédhez, szakértőhöz, ha az előzőekben leírtak alapján úgy érzi problémája lehet, akkor az ellenőrzés előtt, ha a cégét vizsgálják és bekérik a tagi kölcsönnel kapcsolatos okiratokat, ha értesítik adóellenőrzés megindításáról. A gyorsaság ilyenkor nagyon fontos mert a felkészülés is rengeteg időt, akár több hónapot vehet igénybe.

Tovább