Blog – Adójog

2014-es adó-tb-illeték változások

2014-es adó-tb-illeték változások

Személyi jövedelemadó 2014-től kiterjesztik a családi adókedvezményt: azok a szülők, akik a családi kedvezményt teljes összegben eddig nem tudták igénybe venni, 2014-től azt családi járulékkedvezmény formájában az egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból...

bővebben
Az adószám felfüggesztéséről

Az adószám felfüggesztéséről

Az adószám felfüggesztésének van helye, ha az adózónak kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett  ismeretlensége miatt érkezett vissza, vagy az irat kézbesíthetetlennek tekinthető, az adózó a székhelyén nem található, az adózó...

bővebben
Adóregisztrációs eljárás

Adóregisztrációs eljárás

Az adóregisztrációs eljárást 2012-től alkalmazza az adóhivatal (cégbírósági eljárás esetén cég alapításakor illetve változásbejegyzési eljárás esetén). Az adóregisztrációs eljárás során az adóhivatal speciális kockázatelemzési eljárást végez, amelynek következménye a...

bővebben
Készpénzforgalom korlátozása és a szerződés

Készpénzforgalom korlátozása és a szerződés

A készpénzforgalom korlátozásának szabályairól már többször többféle megközelítésből írtunk. Ezúttal a korlátozás szabályozásában a szerződéssel kapcsolatos előírásokat próbáljuk részletesebben ismertetni, ahol erre van információ ott kitérünk arra is, hogy az adott...

bővebben
Fokozott adóhatósági felügyelet

Fokozott adóhatósági felügyelet

A jogintézménynek bevallott célja, hogy az adóhatóság által kockázatelemzést követően kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók már tevékenységük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek. Ezért az Art. feljogosítja az...

bővebben
Finomságok adóellenőrzésekről

Finomságok adóellenőrzésekről

Egyre gyakoribbak az összefüggések elemzésén alapuló adóellenőrzések: ilyenkor a revizorok egybevetik többek között a bizonylatokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a beszállítóktól nyert adatokat és a dolgozók vallomását. A cég honlapján szereplő adatokkal is...

bővebben
Bűzlik valami a vagyonosodási vizsgálatok körül?

Bűzlik valami a vagyonosodási vizsgálatok körül?

A vagyonosodási vizsgálatoknál alkalmazott joggyakorlatot áttekintő munkacsoport alakult a Kúria vezetésével. Az elemző csoport feladata lesz, hogy megvizsgálja a valós adóalap megállapítása érdekében alkalmazott becslési eljárás jogszabályi hátterét és az ítélkezési...

bővebben
Járulékalap, járulékmérték

Járulékalap, járulékmérték

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény jelentős része 2012. július 1-jén lépett hatályba. Ettől az időponttól a korábban használt személyi alapbér meghatározás helyett a törvény az alapbér fogalmát használja. A változás átvezetésre került a...

bővebben
Illetékfizetés eljárási kérdéseinek változásai 2013

Illetékfizetés eljárási kérdéseinek változásai 2013

1. A lakásnak minősülő ingatlanok Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv) 102. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az illetéktörvény alkalmazásában ingatlannak minősül a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog. Az...

bővebben