Számos ponton megváltoztatta az adórendszert a hétfőn elfogadott salátatörvény. Korlátozták a céges készpénzforgalmat, részlegesen kötelező áfaanalitikát írtak elő, állandósították a közműcégek különadóját és máris átírták a telefonadót a törvényhozók. Szemerédi Endre matematikai Nobel-díjának adómentesítésére is futotta a lendületből.

Tartósan különadóznak a közműcégek

A szektort terhelő különadó megszűnése után, jövőre is megmarad az energiaellátók jövedelemadója, mértéke pedig nyolcról tizenegy százalékra nő. Az áram- és gázcégeken kívül a víz- és csatornaszolgáltatóknak, valamint a települési hulladékkezelőknek is fizetniük kell.
A “Robin Hood-adóként” ismert közteher mértékének emeléséről és a fizetésre kötelezettek körének kiterjesztéséről hétfőn döntött a parlament az Adózást érintő egyes törvények elfogadásával. Változás az is, hogy az adóbevétel a jövő évtől a központi költségvetést illeti meg, nem a távhőtörvényben meghatározott célok – így az energiatakarékosság – megvalósítását szolgáló előirányzatokat.
A módosításokat Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úgy jelentette be, hogy a kormány egy harmadik, harmincszázalékos társasági adókulcsot vezet be a közműcégeknek és az energiaszolgáltatóknak. Valójában a társasági adókulcs 19 százalék marad, ehhez adódik a hasonló adóalappal számított, a jövő évtől 11 százalékos jövedelemadó.
“Az energiaellátók jövedelemadóját fizetők piaca stabil, ugyanakkor a verseny korlátozottan érvényesül, ezért a piaci szereplők képesek arra, hogy az alacsony társasági adószinthez képest magasabb összegű, a jövedelmet terhelő adót fizessenek” – áll az elfogadott törvényjavaslat indokolásában.

Idén még alacsonyabb a telefonadó

A távközlési adó összege havonta magánszemélyek után legfeljebb 400, cégeknél 1400 forint lehet az első félévben – így módosította a mostani salátatörvény az Országgyűlés által három hete elfogadott új adónemről szóló jogszabályt.
Az új adót július 1-től kell fizetniük a távközlési szolgáltatóknak, mértéke 2 forint minden elküldött üzenet és lebeszélt perc után – ez utóbbi havi 10 perc adómentességet élvez, csakúgy, mint a segélyhívás és az adománygyűjtő számok hívása. Jövő januártól az adó maximuma – az eredeti előterjesztésnek megfelelően – magánszemélyenként 700, céges vonalanként 2500 forint.

Újdonság az is, hogy a bevallás és az adófizetés időpontja a hívás, üzenetküldés utáni hónapról az azt követőre módosul azért, hogy a szolgáltatók adófizetési kötelezettségüket a befolyt díjakból teljesíthessék.
Az átmeneti könnyítést a kabinet a szolgáltatók érveinek figyelembe vételével indokolta.

Törvényerőre emelkedett a bankszövetséggel kötött megállapodás

A kormány és a bankszövetség megállapodásának megfelelően módosította a pénzügyi szervezetek különadójának szabályait is a salátatörvény.
Így a pénzügyi intézmények levonhatják idei különadóalapjukból a kis- és középvállalati szektornak, a természetes személynek, az uniós támogatású projekteknek az önerő kiegészítéséhez, valamint azok előfinanszírozásához nyújtott hiteleik meghatározott növekményét. A bankok így az összes, a végtörlesztés miatti veszteségüket figyelembe vehetik a levonható – a veszteség harminc százalékában meghatározott – összeg meghatározásakor, függetlenül attól, hogy a veszteség a számviteli szabályok alapján mikor keletkezett.

Szintén a Magyar Bankszövetséggel kötött kormányzati megállapodás eredményeként a deviza jelzáloghitel havi törlesztőrészletének az árfolyamgát feletti részéből a kamatrészre eső hányadot teljes mértékben a költségvetés téríti meg a bank és az állam közötti tehermegosztás helyett, a kamatrészre eső hányad felét pedig a pénzügyi intézmény a hitelintézetek pénzügyi járadéka útján teljesíti.

Jövőre jön az áfaanalitika

Az áfatörvény módosításával 2013. január elsejétől az 500 ezer forintnál nagyobb áfatartamú számlák kötelező adattartama a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének adószáma.
A lépéstől a kabinet az áfacsalások – így a feketegazdaság – jelentős szűkülését várja, miután a NAV tiszta képet kap a nagy áfatartamú számlák kibocsátójáról és befogadójáról egyaránt.

Itt a készpénz-limit

Szintén a Széll Kálmán-terv új változatának megfelelően a jogszabály korlátozza a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vállalkozások egymás közti készpénzkifizetéseit. Az említett cégek egy hónapban egy szerződés alapján legfeljebb ötmillió forint fizethetnek ki készpénzben. Az indoklás szerint a gazdasági folyamatok átláthatóságát segíti, ha a vállalatok pénzforgalmuk nagy részét átutalással teljesítik.
A rosszhiszeműen készpénzzel fizetőket az általuk kifizetett összeg 20 százalékáig terjedően bírságolhatja a NAV.

Adókedvezmény fesztiváloknak, előbb segít a betétbiztosítási alap, Szemerédi Endre kevesebbet adózik

A parlament számos más adóváltozásról is döntött. Így már júliustól kedvezőbb, 27 helyett 18 százalékos áfakulcs terheli a nemzetközi jelentőségű szabadtéri zenei fesztiválok belépőjegyeit. A módosítás azokat a rendezvényeket érinti, amelyeket legfeljebb tíz egymást követő napon tartanak meg, és a résztvevők száma várhatóan egyszer meghaladja az ezret.

A törvény pontosítja az adóelőleg megállapításához kapcsolódó nyilatkozattételre vonatkozó szabályokat. Megerősíti azt az eddig csak jogértelmezéssel levezethető szabályt, amely szerint a magánszemély akkor köteles írásbeli nyilatkozatban kérni, hogy a munkáltató, kifizető a jövedelmére alkalmazza az adóalap-kiegészítést, ha az adóévben megszerzett azon jövedelmeinek együttes összege, melyek adóelőlegének megállapítása során az adóalap-kiegészítést nem vették figyelembe, a 2 millió 424 ezer forintot meghaladja. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély különbözeti bírság fizetésére köteles.

A most elfogadott salátatörvény rendelkezik arról is, hogy 2013. január 1-jével megszűnik a közforgalmú gyógyszertárakat és a lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertárakat terhelő szolidaritási díj.
A Ház a szociális szövetkezetek támogatása érdekében arról is döntött, hogy a minimálbér mértékéig adómentessé válik, ha a szövetkezeti tag munkája ellenértékeként az ott előállított javakból részesül. A szociális szövetkezetek tagjaiknak a minimálbér negyedéig Erzsébet-utalványt is adhatnak adómentesen.
Emellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kezdeményezésének megfelelően felgyorsították a hitelintézeti kártalanítás folyamatát, így az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) nemcsak a hitelintézet felszámolása, hanem már a végelszámolás esetén fizet a betéteseknek húsz napon belül. A hitelintézeti törvény szerint eddig csak azokat a betéteseket kártalanította az OBA, akiknek pénze a hitelintézet fizetésképtelensége miatt elrendelt felszámolása miatt fagyott be.

A járuléktörvényhez egy olyan – visszamenőleges hatályú – szövegpontosítási javaslatot tesz a kormány, amely egyértelművé teszi, hogy a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban, illetve balettművészeti életjáradékban részesülő személyeknek nem kell saját maguk után havi 6.390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük. Ők – más tb- vagy szociális ellátásban részesülőkhöz hasonlóan – alanyi jogon jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, és utánuk az állam fizeti meg a járulékot.
A jövőben nem minősülhet az adószám megállapítását megakadályozó, kizáró oknak az az adótartozás, amely jogerős adóhatósági határozaton alapul, de a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el. Ugyanez vonatkozik arra is, ha az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le.
Az adóhatósági iratok kézbesítési véleleméről az adóhatóság az ügyfélkapunk keresztül értesíti az adózót, illetve a NAV honlapján is 15 napra közzéteszik az irat tényleges átvételét elősegítő adatok. Szintén az adózók számára kedvező változás, hogy a vélelem megdöntésére irányuló kérelmet a NAV honlapján való közzétételtől számított 15 napon belül akkor is be lehet nyújtani, ha egyébként a határidő már eltelt volna, vagy abból 15 napnál kevesebb lenne hátra.
Az adó-salátatörvényben rögzítették azt is, hogy a norvég kormány által a Nobel-díj mintájára alapított Abel-díjjal járó pénzjutalom – más hasonló elismerésekhez hasonlóan – adómentes. A díjat ebben az évben Szemerédi Endre matematikus kapta.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!