Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény a fizetési kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosított, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze. Ezen módosuló rendelkezések 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.

1. A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási eljárás magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára illetékmentes lett. Az egyéb gazdálkodó szervezetek esetén azonban az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése alapján az illeték összege 10.000,-Ft-ra emelkedik. Felhívjuk ugyanakkor a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a fellebbezés benyújtása továbbra is illetékköteles, mely magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében minimum 5.000,-Ft, gazdálkodó szervezetek esetében minimum 15.000,-Ft.

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 5/A §-a egy új, (6) bekezdéssel bővül, mely bevezeti a sürgősségi eljárás lehetőségét a fizetési kedvezményi eljárásokban. Ennek három feltétele van: 1. Ezen eljárást az adóhatóság minősített adózói adatbázisában szereplő adózók kérhetik. 2. A sürgősségi eljárást kérelmező adózó kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét. 3. A fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg lehet igényelni a sürgősségi eljárást. (A kérelem benyújtására alkalmas elektronikus űrlapon (FAG01, FAM01) kialakított jelölőn lehet a sürgősségi elbírálást is kérni.) Ez az eljárás azt jelenti, hogy ilyen irányú kérelem esetén az adózó kérelmét 15 napos ügyintézési határidő alatt bírálja el az adóhatóság.

3. Az Art. új 160/A §-a szerint amennyiben az adóhatóság fizetési könnyítést, vagy adómérséklést engedélyezett – a döntés kiadmányozását követően – a végrehajtás szünetel a döntés jogerőre emelkedéséig.

4. Az Art. 133/A §-a szerint magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásában bevallott 150.000,-Ft-ot meg nem haladó fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében maximum 6 hónapon keresztül teljesítheti. (Ezt a bevallásában kérheti az adózó.) Elektronikus fizetési kedvezményi eljárás változásai A fizetési kedvezményi kérelmek benyújtására alkalmas elektronikus űrlapok elnevezése az alábbiak szerint változik: Űrlap típusa Űrlap megnevezése

FAG01 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

FAG01M Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához

FAG01V Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének visszavonásához

FAM01 Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

FAM01M Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához

FAM01V Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének visszavonásához

A FAMN01 nyomtatványon az adózóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai közlésének és adóhatósági kezelésének hozzájárulásáról kell nyilatkozni.

Felhívjuk Adózók figyelmét, hogy enélkül a hozzájáruló nyilatkozat nélkül a hozzátartozók adatait figyelembe venni nem tudjuk! Az űrlap – az aláírás miatt – csak papír alapon nyújtható be, illetve az űrlapok mellékleteként szkennelt formában csatolható. Jelentős változás a gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához, és kérelem módosításához szükséges űrlapokon, hogy a mérleg -és eredménykimutatási adatok az űrlapok részét képezik, tehát amennyiben ezen adatok kitöltésre kerülnek, abban az esetben nem szükséges csatolni ezen adatokat tartalmazó dokumentumot az űrlapok mellékleteként, azonban az aktuális, de a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi adatokat tartalmazó főkönyvi kivonat csatolása minden esetben kötelező. Amennyiben az elektronikus űrlapok kapcsán észrevétellel, vagy módosítási javaslattal kívánnak élni, abban az esetben az alábbi e-mail címre szíveskedjenek jelezni: efiko@nav.gov.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen e-mail címre csak technikai jellegű észrevételeket, javaslatokat küldjenek, konkrét, egyedi ügyekben nem áll módunkban ezen e-mail címről felvilágosítást adni. Az űrlapok kitöltésében segítséget nyújt a kitöltési útmutató, mely az űrlapok megnyitása esetén az F1 billentyű megnyomásával, illetve a jobb oldali menüből érhető el. A fizetési kedvezmények alapvető szabályairól a 30. számú Információs Füzet nyújt részletes tájékoztatást, amely az Információs Füzetek menüpont alatt található.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!