További egyszerűsítési lehetőségeket nyit meg a számviteli törvény a mikrogazdálkodók részére. Egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló formájában is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

A jogelőd nélkül alapított vállalkozónál – a mikrogazdálkodói beszámoló alkalmazásakor -, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló részletes szabályait a számviteli törvény felhatalmzása alapján a 398/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet tartalmazza. A kormány rendelet hatálya a Számviteli törvény szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó, azaz a mikrogazdálkodó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségére terjed ki.

Azaz az e körbe tartozó vállalkozások a számviteli törvény előírásait a 398/2012. (XII. 20.) Kormány rendeletben foglalt eltérésekkel kötelesek alkalmazni.

A mikrogazdálkodó mentesül az Szt. 161. §-a szerinti számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait aKormányrendelet 3. melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti. A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát.E számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a főkönyvi számlák továbbrészletezése.

A mikrogazdálkodó a beszámoló tekintetében az Számviteli törvény tekintetében a megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének a Kormány rendeletben foglaltak betartásával tesz eleget. A mikrogazdálkodói beszámoló alkalmazása esetén a mikrogazdálkodónak számviteli politikát nem készítenie. További eltérés a törvény előírásaitól, hogy az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell teljes összegben elszámolni, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!