Szakterületek

Adójog

Adóellenőrzés és vagyonosodási vizsgálat során tanácsadás, adó-hivatalok előtti képviselet, adótartozások rendezése, bírósági eljárás során jogi képviselet.

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi megállapodások megkötését megelőző tárgyalások, majd a megállapodást rögzítő szerződések elkészítése.

Társasági jog

Gazdasági társaságok és non-profit szervezetek alapítása, cégmódosítás, átalakulás, társasági forma-váltás, végelszámolás, felszámolás során képviselet.

Ingatlanjog

A jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan nyilván-tartási ügyintézésig teljes körű jogi szolgáltatás adásvételi, ajándékozási, csere és más szerződésekhez.

Családjog, Öröklési jog

Házassági bontóperek, gyermekelhelyezési perek, hassági szerződések készítése, öröklési szerződés és végrendelet készítése.

Munkajog

Munkaszerződések, munkaköri elírások elkészítése illetve véleményezése, munkajogi felelősséggel valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezése.

Követelés-Érvényesítés

Pénzkövetelések behajtása fizetési meghagyásos és peres eljárásokban, végrehajtás útján, hitelezők képviselete végrehajtási eljárásokban, peres eljárásokban, felszámolási és csődeljárásokban, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozása, biztosítéki szerződések készítése, biztosítékok érvényesítése.

Gazdasági büntetőjog

A gazdasági élet szereplőinek védői vagy sértetti képviselte a büntetőeljárás összes szakaszában.