Gazdasági büntetőjog

A gazdasági büntetőjog fogalma

Az alábbiakban összegezhetjük a gazdasági büntetőjog fogalmát. 

 • A gazdasági büntetőjog a büntetőjog egyik részterülete, méghozzá annak az egyik leginkább elkülönülő szegmense.
 • A büntetőjogi és büntetőjogon kívüli jogszabályoknak olyan összessége, amelyek meghatározzák, hogy a gazdasági rendet fenyegető cselekmények közül melyek minősülnek bűncselekménynek, és ezek elkövetőit hogyan kell felelősségre vonni, illetve velük szemben milyen szankciókat, hogyan kell alkalmazni.

A gazdasági büntetőjog normál helyzetben csak végső eszköz, ahogyan a büntetőjog is kisegítő jellegű jogág. Ez azt jelenti, hogy csak akkor alkalmazzuk a gazdaságban, ha a többi jogág szankciói várhatóan nem eredményeznék a kívánt hatást az üzleti élet szereplői magatartásának a befolyásolásában.
A többi jogág szabályozza a gazdaságot, a büntetőjog védi. Amíg a többi jogág viselkedési normáinak az a célja, hogy az állampolgárok azoknak megfelelően tevékenykedjenek az üzleti életben, addig a büntetőjogban leírtak tanúsításától mindenkinek tartózkodnia kell.
A büntetőjogról elmondhatjuk, hogy az utolsó a jogágak között abban az értelemben, hogy a gazdaságban magatartásbefolyásoló eszközként csak a legvégső esetben szabad alkalmazni.
Azonban egyben a legerősebb jogág is, hiszen az állampolgárok életében ez teszi lehetővé a legnagyobb fokú, legdrasztikusabb beavatkozást.


A gazdasági bűnözés büntetőjogi fogalma

Büntetőjogi értelemben a gazdasági bűnözés fogalma alatt a

 1. évi C. törvény (Btk.)
 • fejezetében (A PÉNZ- ÉS BÉLYEGFORGALOM BIZTONSÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK: pl. pénz-, bélyeg-, és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás),
 • fejezetében (A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK: pl. költségvetési csalás),
 • fejezetében (PÉNZMOSÁS),
 • -XLI. fejezetében (A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK: pl. számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, tartozás fedezetének elvonása, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, bennfentes kereskedelem, piramisjáték szervezése),
 • fejezetben (A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK: pl. fogyasztók megtévesztése, üzleti titok megsértése, versenytárs utánzása) meghatározott bűncselekményeket kell érteni.

 

Irodám teljes körű képviseletet biztosít a gazdasági büntetőjog területe alá tartozó valamennyi büntetőügyben

 • költségvetési csalás (adócsalás),
 • hűtlen kezelés,
 • csődbűncselekmény,
 • sikkasztás, stb.

A gazdasági büntetőjog esetében meg kell jegyezni, hogy védekezési szempontból a gazdasági bűncselekmény a legnehezebb és a legnagyobb felkészültséget igénylő bűncselekményi kategória. Ezekben az ügyekben egy hatékony védelmi stratégia kidolgozásához nem elég, csupán a gazdasági büntetőjog szabályainak ismerete. Ismernünk kell az egyes gazdasági eseményeket, területeket szabályzó ágazati jogszabályokat is.
Ezek azonban olyan terjedelemmel rendelkeznek, hogy azoknak alapos és részletekbe menő ismerete már átlépi egy büntetőjogra specializálódott ügyvéd tudásának korlátait.
Bármennyire szeretnénk is, nem lehet elvárni egyetlen büntetőjogásztól sem, hogy valamennyi, a gazdasági büntetőjog területén felsorolt (csőd- és felszámolási eljárás (csődbűncselekmény, adójog, költségvetési csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás stb.) területen, illetve ezen belül valamennyi részletszabályról azonnali lexikális tudással bírjon. Ám ezek ismerete bizonyos esetekben a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülését is jelentik.

Amennyiben bármilyen gazdasági büntetőjogi kérdése van, vagy abba a helyzetbe került, hogy beleütközött egy, a területen adott problémába, kérem keresse irodámat. Felkészülten állok a szolgálatukra.