Ingatlanjog

Szolgáltatások ingatlanjog területén:

– Ingatlan adásvétellel, cserével, ajándékozással kapcsolatos ingatlanjog; építési szerződés, bérlet, használati szerződések, közös tulajdon megszüntetése, társasház alapítás, társasházak képviselete ingatlanjog ügyben; tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések, egyéb ingatlan szerződésekhez kapcsolódó ingatlanjog; ingatlan perek, birtokviták, szomszédjogi ügyek, szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás), belterületbe vonás, ingatlan végrehajtással kapcsolatos ingatlanjog;