Kereskedelmi jog

Szolgáltatások kereskedelmi jog területén:

Nemzetközi adásvételi szerződés megkötése, ezen belül: akkreditív, áruokmányok, bankgarancia, egyéb biztosítékok, hitelezés, INCOTERMS paritások, leszámítolás, pro forma számla, árubiztosítás fogalmainak tisztázása és gyakorlati alkalmazása;
Fizetésképtelenség területei: felszámolással, végelszámolással, csődeljárással kapcsolatos ügyek a kereskedelmi jog területén;
Versenyjogi ügyek: a tisztességtelen verseny tilalma (hírnévrontás, üzleti titok védelme, bojkott, szolgai utánzás és tisztességtelen versenyez­tetési, árverési, tőzsdei eljárások), valamint a versenykorlátozások területe (versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, a vállalatok közötti összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll);
Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos ügyek: nemzetközi egyezmények (CMR, ADR); fuvarlevél; feladó-fuvarozó-címzett jogai, kötelezettségei; fuvarozó felelőssége; törvényes zálogjog; speciális elévülés; több fuvarozó a szerződésben;
Fogyasztóvédelmi ügyek: termékfelelősség; fogyasztói szerződések; a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása; reklámjog; fogyasztóvédelem jogorvoslati- és intézményrendszere;
Lízinggel kapcsolatos ügyek;
Franchise-zal kapcsolatos ügyek;
Biztosítási ügyek a kereskedelmi jog területén;
Megbízással, vállalkozási szerződéssel kapcsolatos ügyek;
Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek;
Értékpapírjoggal (váltó, csekk, részvény, kötvény, letéti jegy, közraktárjegy, kincstárjegy, befektetési jegy stb.) kapcsolatos ügyek;
– Szerződésszegésből eredő illetve szerződésen kívül okozott kártérítéssel kapcsolatos ügyek képviseletének ellátását;
– Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás;