Kereskedelmi jog

Irodám egyik kiemelt területe a kereskedelmi jog. A terület eléggé összetett, így érdemes néhány fogalmat tisztázni a jobb megértés érdekében.
Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, mit is takar a fogalom.

A kereskedelmi jog, a vállalkozók szükségleteihez igazodó magánjog. Azonban nem csupán magánjogi jellegű szabályokat tartalmaz. A kereskedelmi jog közigazgatási, eljárási és büntetőjogi rendelkezéseket is tartalmaz. Mindenekelőtt a javak tömeges forgalmával kapcsolatos kérdéseket szabályozza.
Itt van a legközelebbi érintkezési pont a magánjoggal, mégpedig úgy, hogy a magánjog szabályait a saját céljainak megfelelően átalakítja. Másrészt pedig az eltérő, sajátos és új életviszonyokra külön szabályokat is alkot.
A vállalkozóknak nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett tevékenysége is sajátos szabályozást igényelt.
Emellett azokat a jogviszonyokat is a kereskedelmi jog körébe vonták, amelyeknél valamilyen okból célszerűnek látszott, hogy az általános magánjogtól eltérő rendelkezések alá kerüljön. Így lett például kereskedelmi ügylet a biztosítási és a kiadói ügylet. Ami ennél érdekesebb, hogy ezen elvek miatt tartozik a kereskedelmi jog hatálya alá a részvénytársaság és a szövetkezet akkor is, ha sport, vagy a művelődés, vagyis nem elsősorban üzlettel összefüggő tevékenységet folytattak. Miután azonban szervezetüknél fogva tömeges üzletkötésekkel és a nagytőke szervezésével foglalkoztak, így számos olyan kérdés vetődött fel a működésükben, amelyeket csak a kereskedelmi jog volt képes megfelelően szabályozni.

Miért szükséges egy kereskedelmi szakjogász?

Napjainkban, főleg a rendszerváltást követően a vállalkozások működési területein egyre több üzleti kihívással szembesülnek. Észre vehető, hogy a hatóságok szabályozói és jogalkalmazói gyakorlata fokozatosan szigorodik.
Irodám az elmúlt évek tapasztalataira tekintettel tanácsadói, valamint gyakorlatorientált megközelítéssel segíti ügyfeleit ezen kihívások során, és segít a megfelelő üzleti megoldások kialakításában.
Az első személyes találkozás alkalmával felmérem ügyfeleim igényeit, hogy megismerjem működésük részleteit. Ezek alapján tudok személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani.

Irodám az szolgáltatásokat nyújtja a kereskedelmi jog területén:

 • Nemzetközi adásvételi szerződés megkötése, ezen belül: akkreditív, áruokmányok, bankgarancia, egyéb biztosítékok, hitelezés, INCOTERMS paritások, leszámítolás, pro forma számla, árubiztosítás fogalmainak tisztázása és gyakorlati alkalmazása,
 • Fizetésképtelenség területei: felszámolással, végelszámolással, csődeljárással kapcsolatos ügyek a kereskedelmi jog területén;
 • Versenyjogi ügyek: a tisztességtelen verseny tilalma (hírnévrontás, üzleti titok védelme, bojkott, szolgai utánzás és tisztességtelen versenyez­tetési, árverési, tőzsdei eljárások), valamint a versenykorlátozások területe (versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartelltilalom), gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma, a vállalatok közötti összefonódások ellenőrzése (fúziókontroll)
 • Fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos ügyek: nemzetközi egyezmények (CMR, ADR); fuvarlevél; feladó-fuvarozó-címzett jogai, kötelezettségei; fuvarozó felelőssége; törvényes zálogjog; speciális elévülés; több fuvarozó a szerződésben
 • Fogyasztóvédelmi ügyek: termékfelelősség; fogyasztói szerződések; a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása; reklámjog; fogyasztóvédelem jogorvoslati- és intézményrendszere;
 • Lízinggel kapcsolatos ügyek
 • Franchise-zal kapcsolatos ügyek
 • Biztosítási ügyek
 • Megbízással, vállalkozási szerződéssel kapcsolatos ügyek
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek
 • Értékpapírjoggal (váltó, csekk, részvény, kötvény, letéti jegy, közraktárjegy, kincstárjegy, befektetési jegy stb.) kapcsolatos ügyek
 • Szerződésszegésből eredő illetve szerződésen kívül okozott kártérítéssel kapcsolatos ügyek képviseletének ellátását
 • Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás