Társasági jog

Mi az a társasági jog?

A társasági jog elég széles területet foglal magába. Úgy is mondhatjuk, hogy egy cég megalakulásától a működésén át egészen a megszűnéséig. (mert sajnos ez is előfordulhat)

Az alábbiakban nézzük meg pontokba szedve, hogy mit is foglal magába a társasági jog egy ügyvédi iroda nézőpontjából, illetve melyek azok a helyzetek, amikor egy jogi iroda közreműködését ajánlott igénybe venni:

 • cégalapításban,
 • változásbejegyzésben,
 • jogi személyek egyesülése (összeolvadás, beolvadás), szétválása (különválás, kiválás) esetén
 • cégfelvásárlásban,
 • jogi személyek átalakulásában,
 • tagok közötti ügyek rendezésében,
 • egyéb, társaságokkal kapcsolatos jogvitákban,
 • részvénykibocsátásban,
 • tőkepiaci ügyletekben,
 • végelszámolásban,
 • kényszertörlési eljárásban,
 • vagyonrendezési eljárásban,
 • csőd és felszámolási eljárásban.

Mindenképpen kiemelendő, hogy egy tapasztalt ügyvéd, aki a társasági jog területén végez tevékenységet, az nem csak okiratokat szerkesztésével, vagy az eljárások végig vitelével foglalkozik, hanem szervezeti, és bizonyos esetekben adózási problémák megoldásában is segítséget nyújt.

Irodám biztos szakmai alapokon nyugvó, rendkívül szerteágazó társasági jogi, és kereskedelmi jogi tapasztalattal rendelkezik, és természetesen, ami a társasági jog területén is elengedhetetlen, a megbízóink számára nyújtandó elvárt magas minőséggel rendelkezik. Többek között ez az, ami a sikeres működésünket biztosította az elmúlt években.

Nézzünk meg a társasági jog területén néhány konkrét példát, ahol irodám tapasztalati tudását igénybe tudják venni?

Ez a felsorolás természetesen csak egy kivonat abból, amit ügyfeleim számára nyújtok, de nem kívánom teljes részletességgel a tevékenységem teljes körét leírni. Bármilyen, ezzel a jogi területtel kapcsolatos kérdésük van, amire itt nem találnak választ, azt egy személyes konzultáció alkalmával átbeszéljük. Ezt a megoldást azért is ajánlom minden meglévő, vagy leendő ügyfelem számára, mert – tekintettel egy cég életében adódó problémákra, akár alapításról, akár működésről legyen szó –, egy személyes konzultáció alatt nem csak megoldási javaslatok születhetnek, hanem feszínre kerülhetnek olyan eddig nem ismert problémák, vagy megoldási lehetőségek, amik eddig nem kerültek a látóterünkbe.

 

 

Nos, akkor következzen egy rövid felsorolás azokról a tevékenységekről, amelyekben felkereshetik irodámat:

 • Gazdasági társaságok alapításával, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos teljes körű tanácsadás és ügyintézés, valamint cégeljárásban való képviselet,
 • bejegyzett társaságok változásaival kapcsolatos ügyintézés és okiratszerkesztés
 • cégek belső szabályzatainak szerkesztése, taggyűléshez, illetve közgyűléshez szükséges dokumentumok elkészítése,
 • társaságok felvásárlásával és összeolvadásával kapcsolatos szerződések elkészítése, a folyamatokkal kapcsolatos teljeskörű tanácsadás
 • csőd és felszámolási eljárással, valamint végelszámolással kapcsolatos teljes körű tanácsadás és képviselet,
 • társaságok átvilágítása, a szerződéses kapcsolatok elemzése, követelésérvényesítés,
 • startupok jogi támogatása,

Bármilyen, az itt fel nem sorolt, de társasági jog kereteibe tartozó kérdése, problémája van, keressen bizalommal az oldalon felsorolt elérhetőségek bármelyikén!