Módosult az Art. 24/F.§ (6) bekezdésének szövegezése, a 2012. december 31-ig érvényes szabályozás szerint az állami adóhatóság a 24/B. § szerint jár el (azaz törli az adószámot), azzal, hogy az adószám törlését elrendelő határozatot hirdetményi úton történő közlés mellőzésével közvetlenül az adózóval közli, ha az adózó a KOCKERD kérdőívre határidőn belül nem válaszol, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget és mulasztását nem menti ki.

A jogszabály fenti szövegezése lehetővé tette, ha a kockázatelemző kérdőív kézhezvételét követő törvényi határidőn belül az érintett vállalkozás nem küldi vissza a kérdőívet az adóhatóság elrendelje adószámának törlését. A szabályozás gyenge pontja az a kézbesítési vélelem, melyet az Art 124.§(1) bekezdése a következők szerint fogalmaz meg: „Az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, illetve Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére feladott adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni, ha a postai kézbesítés második megkísérlését követő öt munkanapon belül a címzett az iratot postán nem vette át, és a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően az iratot visszaküldte az adóhatóságnak. Az adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról adóhatósági döntés kézbesítése esetén sem értesíti az adózót.”

A szabályozás következtében valós vagy vélt de mindenesetre tisztázatlan kézbesítési probléma miatt sok olyan vállalkozás adószáma került törlésre, mely vétlenül, vagy pusztán figyelmetlenségből nem tett eleget a KOCKERD kérdőív kitöltési kötelezettségének. Így nem csak ők veszítették el legális jövedelem szerzési lehetőségüket, de az adóhatóság is saját maga alatt vágta a fát amikor jövendőbeli vélhetően legalább részben fizetős ügyfelei számára tiltotta meg a további működést. Jobb későn, mint soha. Ez év január elsejétől módosult az Art 24/F 0 (6) bekezdése. E szerint „Az állami adóhatóság a 24/B. § szerint jár el, azzal, hogy az adószám törlését elrendelő határozatot hirdetményi úton történő közlés mellőzésével közvetlenül az adózóval közli, ha

a) az adózó az e § szerinti kérdőívre határidőn belül nem válaszolt, ezért az állami adóhatóság az adózóval szemben jogerősen mulasztási bírságot szabott ki, és a mulasztási bírságról szóló határozatban megállapított teljesítési határidő is eredménytelenül eltelt” Az új szabályozás szerint akkor szüntethető meg az adószám, ha a kérdőív visszaküldésének elmulasztása miatt az adóhatóság bírságot szabott ki és az ezt megállapító határozatban megállapított visszaküldési határidő is eredménytelenül telt el. Az azonnali adószámtörlési lehetőséget megszüntette az új szabályozás. Az Art. 195.§ (1) cpontja szerint ezt az új szabályozást kell alkalmaznia a hatályba lépéskor, azaz 2013. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a fenti jogcímen, az új szabályozás hatálybalépését megelőzően történt adószám töröléseket a 24/C. § (2) bekezdés ac) pontjának alkalmazásában figyelmen kívül kell hagyni. Ezt a szabályt e bekezdés hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Csak emlékeztetőül az Art. 24/C.§ (2) bekezdés ac) pontja a következőkről rendelkezik: az állami adóhatóság az adószám megállapítására vonatkozó kérelmet megtagadja,ha a kérelmező „ adószámát az állami adóhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az adószám 24/A. § szerinti felfüggesztését, követően, vagy a 24/B. § szerint, illetve a 24/D. § (2), illetve a 24/F. § (6) bekezdésében felsorolt okból, az ott meghatározott eljárásban jogerősen törölte feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt”.

Mindezek alapján a fenti okok miatt már törölt adószámok esetében is van remény sikerrel fellépni a törlés vissza vonása érdekében. Ha az érintettek időben reagálnak még akár a bírságot is megúszhatják.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!