Mikor és milyen bizonyító eszközök állnak rendelkezésünkre? Mit várhatunk tőlük?

Az Adózás rendjéről szóló tv. (Art)  109. §-ának elhíresült szabályát szinte már mindenki ismeri.

Eszerint ha a magánszemély nagy értékű kiadása (ingatlanvásárlás, gépjármű, törzstőke befizetés, tagi kölcsön stb.), az adóhivatal látókörébe kerül, a NAV várhatóan megvizsgálja a magánszemély bevételeit, s amennyiben azok nem fedezik a kiadásokat, akkor a különbözetet “eltitkolt jövedelemként”, azaz adóalapként állapítja meg.

Persze a magánszemélynek lehetősége van igazolni, hogy volt olyan adózott vagy adómentes jövedelme, megtakarítása, amit az adóhivatal nem vett figyelembe, a bizonyítás azonban évről évre nehezebb. Lassan pedig elérkeik az az idő, amikor az ellenőrzött időszak első napján meglévő megtakarításokat már csak kivételes esetben, és csak kivételes okirati bizonyítékokkal lehet hitelt érdemlően igazolni.

Érdemes tehát figyelni az Art egy másik, valójában már 2006 szeptembere óta meglévő szabályára is!

Eszerint “ha az adózó a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülési idejét megelőzően szerezte meg, a vagyongyarapodás forrásának, a szerzés tényének és időpontjának igazolásaként közhiteles nyilvántartás jogerős bírósági vagy hatósági határozat, illetve az adómegállapításhoz való jog elévülési idejét megelőzően kiállított egyéb közokirat, valamint az adózó ezen időszakban az adóhatósághoz benyújtott, jogerős hatósági, bírósági határozattal nem érintett bevallásának adatai, fizetésiszámla-kivonat, értékpapírszámla-kivonat adatai szolgálhatnak”.

Mit jelent ez most, 2012 év vége felé közeledve?

Az elévülés szabályai folytán 2013. január 01-től az adóhatóság már nem vizsgálhatja a 2007. évet megelőző időszakot.   Ha a vagyonosodási vizsgálat során a magánszemély 2006. december 31-én, vagy azt követően meglévő megtakarításra hivatkozik, ehhez bizony már banki papír vagy hatósági okirat kell. A felhasználható bizonyítékok köre tehát jelentősen leszűkült!

Érdemes azonban figyelni még egy dologra!

A szűkített bizonyítási mód csak és kizárólag a 2006. szeptember 15-ét követően megszerzett bevételekre/jövedelmekre vonatkozik. Ha tehát a 2006. december 31-én meglévő megtakarítását valaki 2006. szeptember 15-e előtt szerezte meg, elvileg továbbra is rendelkezésére áll a bizonyító eszközök teljes köre: tanúnyilatkozatok, egyszerű vagy minősített magánokiratok, ügyvéd által ellenjegyzett okiratok stb. Kiemelt jelentősége lesz tehát ezekben az esetekben a megtakarítás meglétén túl a szerzési időpont igazolásának, valamint annak, hogy a szerzési időpont és a vizsgálat kezdeti időpontja közti időszakra vonatkozóan is bizonyítani lehessen a megtakarítás meglétét.

Persze ne várja senki, hogy mindehhez elég lesz egy egyszerű nyilatkozat. Sőt – ismerve a vagyonosodási vizsgálatok egyre szigorúbb gyakorlatát – az is elképzelhető, hogy az ellenőrzések során a megtakarításként rendelkezésre álló pénzek esetében az adóhivatal egyáltalán nem fog teret adni a szerzési időpont bizonyításának.

Hasznos volt? Ossza meg ismerőseivel!